داستان بازگشت,  داستان کوتاه,  عمومی

بدون هیچ تردید

-بی هیچ تردیدی فردی از اکثریت مردم عزیز کشورم بودم و به اینکه مطابق اکثریت مردم کشور فکر می‌کنم و نگاه می‌کنم افتخار می‌کردم و اکنون فردی از اقلیت مردم کشورم هستم و افتخار می‌کنم به اینکه مطابق اقلیت مردم کشورم فکر می‌کنم و به دنیا نگاه می‌کنم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *