انسان کامل,  دلیل حقانیت,  دین حق,  شاگردان حق,  کلیپ تصویری,  یک شاه یک راه

گوته و حافظ

-چگونه می شود که «گوته، بزرگترین فیلسوف و نویسنده آلمانی» با «حافظ شیراز» مرتبط می شود و اینگونه با تاکید و اصرار نام «علی ولی الله» را مشق می کند؟!

آیا روح ما انسان ها از درون همدیگر حرکت می‌کنند و بالا می روند؟؟

آیا گوته با حافظ اتصال وجودی پیدا می کند و از این طریق به شاه نجف متصل می‌شود؟ آیا حافظ از طریق کسی «همت شاه نجف» را بدرقه راه خود می داند یا مستقیم «اتصال به شاه نجف» پیدا می کند و جاودانه می شود؟؟

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *